Algemene Voorwaarden

Body & Mind Work Praktijk heeft een geheimhoudingsplicht.

Body & Mind Work Praktijk is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit zijn diensten.
Bij verhindering van de afspraak verwacht Body & Mind Work Praktijk dat dit 24 uur van te voren afgezegd wordt en dit is dan kosteloos. Bij afmelden binnen de 24 uur worden de kosten die gereserveerd zijn doorberekend.

Indien Body & Mind Work Praktijk verhinderd is, zal zij de cliënt tijdig op de hoogte stellen. 

Bij overmacht kan Body & Mind Work Praktijk niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten.

Voor de betaling ontvangt u een factuur, deze dient binnen 3 dagen te worden voldaan. Als er niet op tijd betaald wordt, dan krijgt u een betalingsherinnering. Mocht deze binnen 2 dagen nog steeds niet betaald zijn, worden er wettelijke rente en administratiekosten van 5 euro in rekening gebracht. Mocht de betaling dan nog steeds niet voldaan worden, kunnen er juridische stappen worden ondernomen.

Cadeaubonnen
Body & Mind Work biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
Cadeaubonnen dienen te worden ingeleverd op de dag van de behandeling.
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
Cadeaubonnen zijn na afname 1 jaar geldig.