Vergevings Ceremonie

In deze ceremonie gaan wij samen kijken hoe wij onszelf en anderen mogen vergeven.
Weerstand voelen we hier meestal bij, zeker als we diep gekwetst zijn geworden.

Dit is ook helemaal niet vreemd want pijn verdriet en boosheid zijn nou eenmaal de emoties die we voelen bij gekwetst worden.
Maar soms blijven we deze emoties op nieuw ervaren, soms wel ons leven lang.
Dit kan tot gevolg hebben dat we niet verder komen in ons leven of in het ergste geval zelfs ziek kunnen worden omdat deze emoties zich kunnen gaan vastzetten in ons lichaam.
Hierdoor raken we mentaal en fysiek uit balans.

In deze ceremonie mogen we onszelf vergeven maar ook de ander. We mogen loslaten wat niet van ons is en dit symbolisch terug geven aan de persoon van wie het is.
Soms kan het ook heel belangrijk zijn om jezelf te vergeven, en eindelijk niet meer de last van schuld te hoeven dragen.
Graag wil ik met jou samen op reis gaan en symbolen gebruiken die ervoor zorgen dat je in liefde mag vergeven en loslaten.